Kontaktinformasjon: Liv Freya Grette, Sundveien 54, 3128 Nøtterøy.

Telefon: +47 41276348

E.mail : livfreya@yogavital.no

Informasjon om bedriften: Medi- Yoga's nettbutikk i Norge drives i samarbeid med Yoga Vital. Yoga Vital eies og drives av Liv Freya Grette. 

Yoga Vital driver kursvirksomhet, undervisning og terapeutisk virksomhet basert på Medisinsk Yoga , Medi-Yoga®, i tillegg til nettbutikken.

Foretaksnr.: 995223988

Foretaksnavn: Medisinsk Yoga v/ Liv Freya Grette

Juridisk navn: Liv Freya Grette